Paylaş

Proje Konsept ve Tasarım Geliştirme Hizmeti

Proje Konsept ve Tasarım Geliştirme Hizmeti

Proje Konsept ve Tasarım Geliştirme Hizmeti

Proje alanı ve yakın çevresi ile ilgili tasarım kriterlerinin gözden geçirilerek önerilerin sunulması ve buna yönelik olarak “SWOT Analiz” yapılması,

Konut kullanımları için “Rekabet Analizi” çalışmasının hazırlanması ve sunumu; konu projenin birinci derecede rekabet alanına giren projelerin analizinin gerçekleştirilmesi ve sunumu:

Çalışmada rakiplerin:

 • Konumu
 • Konseptleri
 • Tasarım Kriterleri
 • Daire Tiplerinin Analizi (daire tip dağılımları, kat planlarının analizi)
 • Rekabet Avantajları, Dezavantajları, Artıları, Eksikleri
 • Rakip Fiyat analizleri yapılacaktır.

New Project Realty tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar şunlardır ;

 • Mimari ekibin oluşturacağı daire planlarına yönelik “plan optimizasyon” kontrolünün yapılarak, önerilerin sunulması,
 • Projede fonksiyonların proje konseptine uygunluğunun “fonksiyonel bütünlük” kapsamında değerlendirilmesi,
 • Mimari ekibin oluşturacağı vaziyet planı, ortak sosyal donatı, otopark ve rekreasyon alanların incelenerek, önerilerin sunulması,
 • Mimari ekibin oluşturacağı projedeki blok tasarımına yönelik cephe çalışmalarıyla ilgili görüşlerin bildirilmesi,
 • “Olmazsa-Olmazlar” belirlenerek, “Farklılaşma Kriterleri” hususundaki önerilerin sunulması,
 • Satış Ofisi ve Örnek Daire için müşteri beklentilerini, satış ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda yönlendirilmesinin yapılması,
 • Maket sürecinin yönlendirilmesi.

Paylaş: